Obróbka cieplna - strona 30

Bar sałatkowy

Pobrań: 119
Wyświetleń: 3213

wstępna pozostałych surowców Rozdrabnianie owoców i warzyw /ewentualna obróbka cieplna Rozdrabnianie...

Wirusologia - wykład 5

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Wirusologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1666

, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temp. minimum 70°C; Myj dokładnie...

Badania makrkoskopowe - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

i obróbka cieplna stopów metali. W.P.Œl., Gliwice 1993. 18 [2] Polskie Normy: PN-57/H-04501 – Badania...

Zgniot i rekrystalizacja - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 294
Wyświetleń: 980

. Wnioski. 6. LITERATURA [1] Dobrzañski L.A.: Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali. Wyd. Pol. Œl...

Miedź - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

. Materiałoznawstwo i obróbka cieplna / Kornel Wesołowski. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1978...