Obowiązek szkolny - strona 21

Opracowane pytania - Prawo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

ustawy- powstają prawa i obowiązki w sferze podatkowej, obowiązku szkolnego, uczestników ruchu drogowego...

Świadczenia rodzinne

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku...

Historia pedagogiki- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5761

Bardzo obszerny (91 stron) zbiór wykładów z przedmiotu pedagogika. Obejmują zagadnienia od wychowania ludów pierwotnych, po wykład pt.: odbudowa szkolnictwa po II Wojnie Światowej. Tematy wykładów to kolejno: wychowanie ludów pierwotnych, wychowanie w starożytnej Grecji, grecka myśl pedagogiczna, wy...

Opieka socjalna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Konopka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3059

-letnie a później 4-letnie szkoły wyższe pedagogiczne. W 1956 roku ukazał się dekret o obowiązku szkolnym...

Finanse publiczne i prawo finansowe

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Andrzej Niezgoda
  • Finanse publiczne
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5516

socjalne). Ten etap ma charakter nieodpłatny, przymusowy (oświata - obowiązek szkolny). Finanse publiczne...