Oś obrotu - strona 39

Mechanika - Kinematyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1435

%* $* + 1631 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis awa Staszica w Krakowie © Wydawnictwa AGH, Kraków 2001 ISSN 0239-6114 Redaktor Naczelny Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych: prof. dr hab. in . Andrzej Wichur Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr Beata Barsz...

Techniki wytwarzania

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1596

wiórów. Oś obrotu ruchu głównego nazywa się osią toczenia. Ruch posuwowy podczas toczenia jest to ruch...

Geodezja - opracowanie i wzory

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 5089

ich wprowadzania: 1) atmosferyczna 2) kalibracyjna 3) na poziom osi obrotu lunety tachimetru z uwzględnieniem...

Masy powietrza i fronty

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Meteorologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

. Zgodnie z zasadą zachowania momentu pędu, gdy masy wirującego układu zbliżają się do osi obrotu prędkość...

Fizyka - teoria z ćwiczeń

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

jest to suma momentów bezwładności punktów materialnych tej bryły względem osi obrotu Tw. Steinera – moment...

Ćwiczenie 1 z geodezji wyższej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Teofil Pabian
 • Geodezja wyższa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2975

z południkiem osiowym Greenwich który obraca si˛ wokół osi Z układu s ˛ e (osi obrotu Ziemi). Natomiast o´ Y...