Oś obrotu - strona 36

Widoki i przekroje-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Rysunek techniczny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2009

przez obrót o 90° i przesunięcie wzdłuż osi obrotu poza obszar widoku (rys. 3.28). a) b) Rys. 3.27. Kłady...

Pomiar kątów poziomych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1141

własnej osi obrotu) a następnie obracamy alidadę o 200g i celujemy na punkt 20. Tu naleŜy zwrócić uwagę...

Egzamin z fizyki - pytania

 • Politechnika Poznańska
 • dr Ewa Chrzumnicka
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

fizycznego przy małych wychyleniach, nie zależy od momentu bezwładności odległości środka masy od osi obrotu...

Fizyka - bryla sztywna

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2443

studenta, jeśli zegnie on ręce tak, że odważniki będą w odległości l2 = 20 cm od osi obrotu? Moment...

Statyka-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1680

znajduje się przepustnica obrotowa (oś obrotu 0), która odcina przepływ wody. Obliczyć moment M potrzebny...