Oś obrotu - strona 35

Dynamika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

, w którym wszystkie punkty bryły sztywnej poruszają się po okręgach o środkach leżących na jednej prostej zwanej osią obrotu...

Tyczenie prostych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja Inżynierska
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5173

kierunkowy na prostej PK ustawiamy teodolit nad punktem P (rys. 1) i po doprowadzeniu osi obrotu instrumentu...

Miernictwo - pomoc naukowa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

: płaszczyzna główna libelli pudełkowej (okrągłej) powinna być prostopadła do pionowej osi obrotu instrumentu...

Fizyka - zadania z kolokwium

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1155

się na tarczy wirnika w odległości R=1000 + / -- 1mmod osi obrotu. Zmierzona z dokładnością do 5% liczba obrotów...

Wały i przeguby

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Cezary Panasiuk
 • Pojazdy samochodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1659

na inny, w przypadkach, gdy osie obrotu tych wałów są względem siebie nachylone Wały i przeguby (w przekazywaniu „napędu...

Ściąga z fizyki

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1820

wtedy, gdy wypadkowy moment względem osi obrotu wszystkich sił działających na ciało równa się zero. Przy ruchu...

Błędy pomiarów i kinematyka

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Kinematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1449

równolegle i z równą prędkością . W RUCHU OBROTOWYM wszystkie punkty poruszają się prostopadle do osi obrotu...

Fizyka

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1757

bezwładności Ślad tensora Tw. Steinera dotyczy zmiany momentu bezwładności ciała sztywnego przy zmianie osi...

Ściąga na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015

tarczy- przechwytuje ciała kosmiczne przelatujące blisko ziemi, stabilizuje kierunki osi obrotu ziemi...