Oś obrotu - strona 32

Kolokwium z fizyki 1

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

w odległości R=1000 + / -- 1mmod osi obrotu. Zmierzona z dokładnością do 5% liczba obrotów wirnika równa się n...

Egzamin GWSiAG

 • Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w zależności od odległości od osi obrotu r i prędkości ! kątowej ω wyraża się wzorem 1) ω^2*r 2) ω*r 3) 2ω*r 4...

Podstawy fizyki - wykład 14

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy fizyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

się z nadwozia o masie M oraz 4 kół o masach m, promieniach r i momentach bezwładności względem osi obrotu J ka...

Kinematyka - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Wiesław Jakubik
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

wzdłuż osi obrotu. Zwrot wektora prędkości kątowej określa reguła śruby prawoskrętnej, natomiast zwrot...

Budowa teodolitu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Woźniak
 • Geodezja
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2681

- v Oś obrotu lunety - h Oś celowa lunety - c Oś rurkowej libelli alidadowej - l Płaszczyzna główna...