Nominalizm - strona 20

POLITOLOGIA socjologia - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jakub Potulski
 • Socjologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2555

społeczeństwa; społeczeństwo wciąż się zmienia. Nominalizm: społeczeństwo, to złożona sieć interakcji, kontaktów...

Prawo wykład nr 19

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

nominalizmu- spełnienie świadczenia pieniężnego określonego w umowie, następuje w wyniku zapłacenia sumy...

Psychologizm i psychosocjologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1498

i trwałe. Spowodował spadek zainteresowania rozwojem społecznym. Trzymał się zasad nominalizmu...

Filozofia - pedagogika

 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Baniak
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2695

pojęciowy czy Nominalizm? Augustyn -po platońsku widział w ideach myśli Boże i traktował je jako realnie...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1743

Dokładna tematyka notatki jest następująca: filozofia, ontologia, metafizyka, epistemologia, gnoseologia, teoria poznania, ogólna teoria wartości i wartościowania. bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych, antropologia filozoficzna, etyka, estetyka, filozofia społeczna, m...

Wykłady z filozofii

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1204

, są tylko tworami umysłu - nominalizm - istnieją tylko nazwy ogólne, nie oznaczają niczego ogólnego, są skrótami...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Filozofia
Pobrań: 973
Wyświetleń: 11732

FILOZOFIAWSTĘP (działy filozofii)Filozofia czyli umiłowanie mądrości jest refleksją nad rzeczywistością. Jako, że rzeczywistość jest bardzo złożona, filozofia, aby ją ogarnąć we wszystkich aspektach dzieli się na wiele dziedzin (działów).Ontologia (metafizyka)zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613)...