Nizina - strona 28

Wykład 3 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Lech Borowiec
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1540

a diploidalne na nizinach. Dziki polskie są dużo większe niż dziki w Indiach. Poliploidy są częste w warunkach...

Zagadnienia i analiza definicji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

. Zasoby przyrodnicze kontynentów i ich znaczenie dla turystyki: 1) góry, niziny, wyżyny. XIII. Typy...

Satyra barokowa - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

klechów podgórskich - nauczycieli szkół parafialnych Małopolski i ludności z nizin społecznych. Klecha...

Ameryka Północna - definicja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

prekambryjskiej obejmuje: Basen Meksykański Nizinę Nadatlantycką obniżający się poziom kontynentu (ruchy...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 2009
Wyświetleń: 3857

, prowadzącego do powstania tzw. dziury ozonowej 73. Parki narodowe utworzone w pasie Nizin Nadmorskich w Polsce...