Nikiel - strona 25

Bakterie i substraty - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Ewa Kurek
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

3 Rtęć 0,8 1,2 1,5 Nikiel 20 35 50 Cynk 80 120 180 Miedź 25 50 75 Chrom 50 75 100 ...

Właściwości fizyczne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

5,245 Nikiel 8910 Korek 220-350 Ksenon 5,396 Miedź 8950 Bambus 300-400 Sześciofluorek siarki, SF6 5,971...

Stopy łożyskowe - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

, manganu, i niklu. Posiadaj¹ dobre w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe, s¹ odporne na korozjê, wysokie temperatury...

Wstęp do astronomii notatki z wykładów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Andrzej Krawczyk
  • Astronomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4004

- syderyty - zbudowane z naturalnych stopów żelaza i niklu - kamacytu i temitu (6% wszystkich) Meteoryty...