Nikiel - strona 24

Wykład - Miedź i stopy miedzi

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

wysokoniklowe, zawierające 11÷19,5% niklu. Osobną grupę znormalizowanych mosiądzów do przeróbki plastycznej...

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

stopowych zalicza się głównie metale (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan). Pierwiastki...

Kompozyty - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

i miedzi - dobre właściwości cieplne i elektryczne, stopy niklu - przeznacz na kompozyty żarowytrzymałe...

Materiałoznastwo - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Materiały stosowane na łopatki turbin zawierają głównie nikiel i dodatki innych pierwiastków, zwiększających...

Toksykologia - wyklad 4

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281

(paration, malation) - organiczne związki cyny - niektóre metale np. chrom, ołow, nikiel ...

Ameryka Północna - krainy geograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1820

epejrogenicznych (Zatoka Hudsona). Skład: zmetamorfizowane łupki i duże złoża: nikiel, złoto, uran. W paleozoiku...

Europa - ściąga

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

, wanadu, niklu oraz złoża apatytów./ W plejstocenie bałtycka tarcza stanowiła centrum zlodowaceń Europy...