Nierówności społeczne - strona 24

Socjologia - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1519

. ASPEKTY NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE: zróżnicowanie: uniwersalne partykularne uporządkowanie rangowanie...

Socjologia - kultura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

i inni. 32. Kody Bronsteina. Istnieje kilka teorii współczesnej oświaty i jej wpływu na nierówności...

Zagadnienia z socjologii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

majątkowych). NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA: wynikająca z przynależności do różnych grup, albo z zajmowania różnych...

Socjologia zmian społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Piotr Sztompka
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 2709

lub jawnych antagonizmów między pracownikami a pracodawcami; wzrost kontrastów i nierówności społecznych...

Socjologia - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

nierówności społecznej w kategoriach prestiżu, władzy. Czynnik szczegółowy statusu ma silniejszy wpływ...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

do pogodzenia z podobną wolnością dla innych (zasada równej wolności) b) Nierówności społeczne i ekonomiczne...

Wykład (9)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

zachowania (np. USA po ataku na WTC) Pozwalają usprawiedliwiać status quo (nierówności społeczne...

Psychologia a ideologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

pomocy zwiększa odpowiedzialność za siebie nierówności społecznych nigdy się nie usunie, moŜna jedynie...