Niedożywienie - strona 16

SYSTEMY WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Marek Tomasz Panek
  • Statystyka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

stanów (umieralność niemowląt, niedożywienie, zachorowalność, inwalidztwo, porzucenie nauki, bezdomność...

Teorie nierówności - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

, ale gdyby nikomu nie chciało się zostać myśliwym, to społeczność wymarłaby z niedożywienia. Rozumowanie przebiega...

Wykład - nowe wyzwania

  • Uniwersytet Warszawski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

, niedożywienie, choroby zakaźne i postępująca degradacja środowiska naturalnego nękają miliony ludzi wegetujących...

UBÓSTWO- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3108

, że będą to: niedożywienie, dezorganizacja życia rodziny, szczególnie dzieci, zaniedbania w warunkach mieszkaniowych...