Naukowy scjentyzm - strona 11

Filozofia - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162

i dowodzenia) niszczyło by możliwość poznania naukowego. Musi ona istnieć, gdyż przy założeniu tożsamości zasad...

Filozofia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1351

i dowodzenia) niszczyło by możliwość poznania naukowego. Musi ona istnieć, gdyż przy założeniu tożsamości zasad...

Pedagogika pozytywistyczna

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewa Tłuczek-Tadla
 • Pedagogika
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2191

dążenie do stworzenia programu naukowej filozofii i naukowego światopoglądu Istotą tej orientacji...

Filozofia - pojęcia - Metafizyka

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211

pitagorejski i miała zarówno charakter naukowy, jak i religijny. Platon rozwinął naukę o: 1) ideach...

Filozofia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

pitagorejski i miała zarówno charakter naukowy, jak i religijny. Platon rozwinął naukę o: 1) ideach...

Przedstawiciele doktryn i ich poglądy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1421

John Locke - 133 s. Krytyka absolutyzmu Filmera - Jak wiadomo, Filmer za zasadniczą przyjmuje tezę, że władza monarsza i to absolutna, ma swoje źródło we władzy rodzicielskiej-współcześni władcy mają być dziedzicami władzy królewskiej, jaką Bóg nadał pierwszym rodzicom, a ściślej Adamowi. Lock uw...