Nauki ścisłe - strona 9

Życie jako narracja

 • dr Marian Olejnik
 • Metodologia badań I
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183

” jest zasadniczą funkcją umysłu zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych. Powstaje jednak dylemat...

Teoria pola - Kurt Lewin

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6867

i Koffka; teoria ta zaczerpnęła pojęcie „pola” z nauk ścisłych i w jej rozumieniu na zachowanie człowieka...

Myśl polityczna w Niderlandach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

jednostki. Grotius błędnie utożsamiał prawa natury z prawami matematyczno-przyrodniczymi. Obok wpływu nauk...

Ellen Key - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 980
Wyświetleń: 1883

klasycznych, nauk ścisłych, społecznych lub estetycznych, gdzie młodzież będzie przygotowywać się do różnych...

Filozofia nowożytna- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637

- 1630, Franciszek Bacon 1561- 1626, Novum Organum ujrzał ziemię obiecaną nauk ścisłych...

Wprwoadzenie do mechaniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

wykształcenia studenta z zakresu nauk ścisłych, a z drugiej uzyskanie podstaw teoretycznych do studiowania...

Struktura Społeczna

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Tatiana Majcherkiewicz
 • Makrosocjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

struktura w naukach społecznych jest trudne. Termin ten został zapożyczony z nauk ścisłych...

Antropologia kulturowa ćwiczenia

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Anna Barska
 • Antropologia kultury
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4543

musi być „bliżej ziemi” niż w naukach ścisłych, nie może być zbyt abstrakcyjna. Odnajdywanie znaczeń zachowań ludzi...

Program kodyfikacji prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

od praktyki filozofia, budowano z praw naturalnych zamknięty, absolutny i uniwersalistyczny metodą nauk...