Nauka o organizacji notatki - strona 34

Zarządzanie procesowe - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
  • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 9611

się z cybernetyką. Autorem koncepcji cybernetyki jako nauki jest amerykański matematyk Norbert Wiemer - „cybernetyka...

Organizacja w otoczeniu

  • Politechnika Poznańska
  • mgr Daria Motała
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

do potrzeb całości. • Zieleniewski: W nauce prakseologii przez organizację, zależnie od kontekstu, rozumie...

Socjologia Comt'a

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

o ocalenie jedności wiedzy w dobie postępującej specjalizacji nauki.  Chciał zebrać nauki pozytywne w jedną...

Socjologia Comte'a

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Socjologii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099

o ocalenie jedności wiedzy w dobie postępującej specjalizacji nauki.  Chciał zebrać nauki pozytywne w jedną...