Nauka o organizacji książka - strona 51

Socjologia Comt'a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

o ocalenie jedności wiedzy w dobie postępującej specjalizacji nauki.  Chciał zebrać nauki pozytywne w jedną...

Socjologia Comte'a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1155

o ocalenie jedności wiedzy w dobie postępującej specjalizacji nauki.  Chciał zebrać nauki pozytywne w jedną...

Cenzura i typy druków w zaborze pruskim

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1785

, w gazecie redaktora. - karanie za kolportaż nielegalnych książek, rewizje w księgarniach cenzura ekonomiczna...

Wstęp do historii sztuki - postacie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Ostrowski
 • Historia sztuki
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2982

), a który w istocie obejmował naukę o inskrypcjach, posągach, dokumentach, monetach oraz historię drukowanej książki...

Funkcje, style i zasady zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

dla osiągnięcia celu przybiera formę organizacji formalnej, podstawowym elementem jest funkcja polegająca...

Socjologia - notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1078

. Dysonans pomiędzy poglądami i przekonaniami narzucanymi przez każdą z nich np. nauka i wiara. Konflikt...