Nauka o organizacji i zarządzaniu - strona 80

Wykład - podział podmiotowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

sposobów zastosowania praw naukowych sformułowanych na gruncie nauk podstawowych. Teoria organizacji...

Istota i funkcje PR-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

ISTOTA I FUNKCJE PR Jako funkcja zarządzania (Grunig) PR to zarządzanie komunikowaniem pomiędzy...

Funkcja personalna (kadrowa)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 7714

się funkcjonowaniem ludzi w organizacji. Nadrzędnym celem zarządzania personelem jest osiąganie jak najwyższej...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

, które mają pomóc w dostosowaniu subkultur do kultury organizacji. MODELE ZARZĄDZANIA MIEDZYKULTUROWEGO: *Kulturowa...

Kompleksowe zarządzanie jakością - System ISO

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zygmunt Betlej
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4389

się zazwyczaj do organizacji, które swój system zarządzania oparły na koncepcji zarządzania jakością i w efekcie...

Strategia w zarządzaniu - teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

strategii przedsiębiorstwa jest planowanie strategiczne - jedna z technik zarządzania organizacją...

Strategia w zarządzaniu

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

strategii przedsiębiorstwa jest planowanie strategiczne - jedna z technik zarządzania organizacją...

PLANOWANIE KARIER

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

jako jeden z ważnych elementów zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie w odniesieniu do menedżerów i specjalistów...

Organizacja - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Tadeusz Maszczak
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

organizacyjny Instrukcje Zakres czynności Zarządzanie operacyjne taktyczne strategiczne Otoczenie -> organizacja...