Nauka o organizacji geneza - strona 90

Rekrutacja (36 stron)

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4599

ze sobą wiele emocji, poszukiwania w sobie i w organizacji celów wspólnych, tak jak ma to miejsce w całym zarządzaniu...

Teoretyczne podstawy wychowania

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Michał Nowak
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4592

podstawy wychowania. Geneza i ewolucja teorii wychowania: od teorii empirycznych do metateorii wychowania...

Etnogeneza Słowian-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Anna Helena Marciniak-Kajzer
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

średniowieczu Słowianie. Ich pochodzenie i pierwotne siedziby są w nauce przedmiotem zaciętych sporów...

Struktura Katechizmu Kościoła katolickiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

sumienia zgodnie z Dekalogiem; Geneza Dyrektorium ogólnego o katechizacji.1997 Od opublikowanej instrukcji...

Metody badań ilościowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody badań jakościowych i ilościowych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1953

w naszej pracy jest zaangażowanie (w pracę jak również w naukę). Ujawnimy jakie są preferencje studentów...

Prasoznawstwo - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Wojciech Adamczyk
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 7749

dziennikarstwa, ale je wyjaśnia - M. Kafel II. Ewolucja prasoznawstwa Geneza nauki o prasie Arystoteles „Retoryka...

Ewolucja modelu partii politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

na adaptacji organizacji i sposobu działania do spadającej atrakcyjności w oczach społeczeństwa, manifestującej...

Realizacja ustawy Jędrzejowiczowskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

. Brak miejsca w szkole powszechnej był często powodem rozpoczęcia nauki w 8 roku życia. katastrofalny...