Nauka o organizacji geneza - strona 52

note /search

Funkcja personalna - wykład

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1120

ludzkimi można traktować jako systematyczną procedurę, która służy zapewnieniu organizacji właściwych ludzi...

Collegium Nobilium w Warszawie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia wychowania
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1512

do zawodu nauczycielskiego. Tu Konarski zapoznał się z naukami ścisłymi, z historią i geografią. Musiał...

Organizacja ucząca się

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1540

Organizacja ucząca się: posiada zdolność do uczenia się ciągle rozszerza swoje możliwości...

Protestantyzm- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Religie świata
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1253

. Ze względu na genezę oraz niektóre elementy doktryny do p. można zaliczyć także anglikanizm, a przynajmniej...

Polska myśl polityczna - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

- wyplenić przeżytki stanowe, feudalne i teologiczne, aby to osiągnąć postulowali poniesienie oświaty i nauki...