Nauka o organizacji geneza - strona 104

Reengineering - Just-in-time

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Bernard Ziębicki
  • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1918

Przesłanki i geneza reengineeringu Business process reengineering (BPR) - jako metoda gruntownego...

Model nauczania -dyskusja

  • mgr Joanna Szymczak
  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1484

DYSKUSJA Inne nazwy: dyskurs Cele: ma rozwijać myślenie uczniów, pobudzać ich do nauki...