Nauka o organizacji cel - strona 94

Realizacja ustawy Jędrzejowiczowskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

w wysokości zbliżonej do funduszów państwowych przeznaczonych na te cele. poprawę organizacji szkolnictwa...

Wolności i prawa kulturalne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Pojęcie i katalog wolności oraz praw kulturalnych Są to te uprawnienia jedn. które mają na celu...

Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Europejskich wyrażane w sposób opisowy, które znajdujemy w ich preambułach oraz w przypisanych im celach...

Metodologia europeistyki - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dominik Buła
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2163

determinuje działania metodologiczne zjawisko - obserwacja - cel - hipoteza - badanie - analiza - wnioski...

Polityka finansowa - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

gospodarowania — lepszemu zaspokajaniu potrzeb człowieka. Ten praktyczny cel nauki finansów wynika z treści...

ONZ- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1372

zostały poruszone w rozdz. 9 KNZ. Zgodnie z celami ONZ problemy gospodarcze o charakt. międzynarodowym...

Wnioski - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

przez cele ma do zaoferowania duże korzyści, zarówno dla organizacji jak i zatrudnionych w niej pracowników...