Nauka o organizacji cel - strona 548

Socjologia - Działania zbiorowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

ukierunkowane na cel zbiorowe przedsięwzięcia wymagają na ogół więcej czasu. I wreszcie, o ile w zachowaniach...

Informacja - kategoria ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Tomasz Zieliński
 • E-finanse
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1379

zmi_niaj_ cele naucz_nia tak, aby d_stosować je do dost_pnych mat_riałów. W ta_ich pr_ypadkach u_zniowie...

Szkolenia pracowników

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 924

. Zakłada się okres trwania coaching'u (np. 2 miesiące), cel (np. zwiększenie wyników sprzedaży o 20...

Pieniądz - System bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

podaży pieniądza - prowadzenie polityki pieniężnej (cel inflacyjny ew. także zwalczanie bezrobocia...

Projekt domu jednorodzinnego - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bogdan Rogoda
 • Technologia organizacji robót budowlanych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1834

: Zlecenie od firmy „MARBUD” oraz dokumentacja techniczna w zakresie architektury i konstrukcji. Cel i zakres...

Marketingowe kampanie społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

- wprowadzenie orientacji marketingowej do polityki Marketing polityczny - techniki mające za cel dostosowanie...