Nauka o organizacji cel - strona 495

Osoby prawne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

prawną, sposób powoływania osoby prawnej czy cel działania. Pierwsze kryterium pozwala wyróżnić osoby...

Dobór próby - Dobór losowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2023

taką samą zmienność jak populacja. Ale jej realizacja nie jest taka prosta cel doboru losowego wybranie...

Zadłużenie międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 644
Wyświetleń: 987

mld USD przeznaczonych na ten sam cel przez organizacje międzynarodowe upowszechniono nowe narzędzia...

Wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

: jedna osoba, zadania wykonuje w czasie, precyzyjne plany, punktualnośd, jasno określone cele, dystans do pracy...

Pedagogika-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

i uczniowie. Nauczaniu przyświeca cel jakim jest spowodowanie określonych zmian w osobowości uczniów...