Nauka o organizacji cel - strona 472

Klasyfikacje kosztów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1876

może być wystarczające. Ze względu na cel ponoszenia kosztów klasyfikuje się koszty według funkcji realizowanych...

Rodzaje aktów normatywnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 791

krajowego, uchylenia tego rodzaju aktów lub ich nowelizacji tak, aby osiągnąć cel wyznaczony w dyrektywie...

Zarzadzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

. Wszystkie elementy tego zarządzania powinny być spójne i nakierowane na ten sam cel wynikający z przyjętej strategii...

Informatyka - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Ziemba
 • Informatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

istnieje potrzeba informatyzacji i w jakich dziedzinach? Jakie cele strategiczne zamierza organizacja...

Wykład - Traktat o Bogu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

(ex gubernatione rerum): Niektóre byty pozbawione poznania widocznie działają ze względu na jakiś cel...

Zasady zarządzania jakością ZZJ-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

się do najwyższego kierownictwa, które ustala jedność celu i kierunki działania organizacji. Powinni oni tworzyć...