Nauka o organizacji cel - strona 448

Psychologia kierowania-ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Stanisław Kania
 • Psychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

powinno polegać na ciągłym doskonaleniu umiejętności i ciągłym rozwoju. CELE WPROWADZANIA SYSTEMU ZARZ KOMP określ...

Uczenie się

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1092

poznawcze. 4. Uczenie się przez wgląd. Techniki uczenia się: • realistyczne cele pracy • nagrody...

Analiza pracy - procedura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

, na których podstawie dokonuje się opisu pracy. Nadrzędny cel analizy to takie zorganizowanie pracy...

Partie socjalistyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

nowego ustroju  celem nadal zniesienie kapitalizmu, nie zaś jego reforma ORGANIZACJA I FORMY...

Metoda ABC i zasada Pareto

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

o zarządzaniu powoduje konieczność korzystania z jej dorobku. Organizacje o dowolnym charakterze...

Metoda ABC

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

o zarządzaniu powoduje konieczność korzystania z jej dorobku. Organizacje o dowolnym charakterze...

Zarządzanie - Metoda ABC

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

o zarządzaniu powoduje konieczność korzystania z jej dorobku. Organizacje o dowolnym charakterze...

Podmioty prawa mówionego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

nie ma tu szczególnego znaczenia. Organizacja m-wa to zrzeszenie skupiające co najmniej 2 podmioty, stawiające sobie cele...

Model nauczania podającego

 • mgr Joanna Szymczak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1673

połączenie obu tych wiedz Cele: - wyjaśnianie idei - nauczanie regułek - wprowadzanie do dalszych zajęć...