Nauka o organizacji cel - strona 418

Ergonomia - Stanisław Solski

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1771

złożoności Wysoki stopień zintegrowania, jedności funkcjonalnej, wspólny cel działania Działanie...

-Rodzaje wychowań:

  • Kolegium nauczycielskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2037

warunkujących zachowanie i doskonalenie zdrowia, wymagań higieny w życiu społecznym i osobistym, cel...

Style kierowania

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie organizacjami non for profit
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1694

odpowiedzialności za swoje działania, jeżeli pracownicy akceptują cele organizacji, dążą do uzyskania większej...

Jeździectwo naturalne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Alicja Borowska
  • Rekreacja konna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

widzenia. To my pokazujemy im cel, ale to one muszą wydedukować, jak dotrzeć do tego celu.  Ray Hunt...

Rozumienie kultury-opracowania, W. Dilthey

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Sowiński
  • Antropologia kultury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 959

i kultury, poznawcze znaczenie biografii itd.). Idee oddziaływały na nauki społeczne drogą pośrednią...