Nauka o organizacji cel - strona 380

Instytucje i budżet UE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Marek Dąbrowski
  • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1890

członkowskich, określają cel, który należy osiągnąć *decyzja - odnosi się do konkretnego przedsiębiorstwa...

Socjologia Edukacji

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Socjologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 6804

i ukierunkowanych na cel, np. pomoc, opieka, oddanie czci, unikanie, przeszkadzanie itp. Typową formą reakcji...

Stosunki międzynarodowe

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • dr Agnieszka Bryc
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4053

, strategia polityki zagranicznej, cele, interesy, środki, metody i efekty działań. Jakość dyplomacji...

Zarządzanie strategiczne 2

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3920

- plan, wzorzec, regóła. Cel, zasoby, otoczenie, wzór, plan postępowania działania. Relacje w zarządzaniu...