Nauka o organizacji cel - strona 339

Zagadnienie Interpretacja traktatu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

wierze 2. zgodnie ze znaczeniem słów i wyrażeń użytych w traktacie 3. uwzględniać cel i przedmiot...

Polityka rolna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

. Zdefiniowano cele polityki strukturalnej, wśród których znalazły się problemy WPR, np.: Cel nr 1 przewidywał...

Malendowski streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5173

, ekonomicznej, świadomościowej. Zmieniają się aktorzy sceny politycznej, cele polityki zagranicznej, i środki...

Pojęcie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

rachunek lub prowadzące działalność w ramach wyko­nywania takiego zawodu - - Cel tego unormowania utracił...

Systemy okresowych ocen pracowniczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1680

oceny - osąd wartościujący     Kategoria celów oceniania Cele administracyjne - wykorzystanie wyników...