Nauka o organizacji cel - strona 338

Otoczenie wewnętrzne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Byczkowska
 • Public relations
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

śledzić występujące w nim zmiany i podejmować działania mające na cele zneutralizowanie ich negatywnych...

Klonowanie- kontrowersje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

i dylematów. Nie ulega dla nas w¹tpliwoœci, ¿e cel (czyli produkt) winien byæ przedmiotem dyskusji...

Zjawisko strachu i lęku

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1694

na cele dzieci, zniekształca ocenę i wybór reakcji na prowokację Złość skłania dzieci do skupienia...

PROMOCJA JST materiały 2013

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Marketing usług publicznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1624

ale znaczącym elementem informowania o mieście; ze względu na ich cel, zalecana jest w ich projektowaniu...

GUAM-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

, którzy akceptują fundamenty na jakich zbudowana została organizacja, a także cele jakie stawia przed sobą oraz fakt...