Nauka o organizacji cel - strona 336

Podstawy socjologii, wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4312

powszechności Socjalizacji pierwotnej jednostka musi: Zinternalizować, opanować język - jest to narzędzie i cel...

Podstawy zarządzanie - test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2485

celów ponad cel nadrzędny oznacza, że cel podrzędny jest środkiem do realizacji celu głównego prowadzi...

Socjologia całość

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Socjologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2856

- nauka (teoria naukowa). Cele badan naukowych: czy badać fakty czy sądy o faktach.   PRAWA NAUKI...

Czas wolny- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2912

, że tylko harmonijny rozwój ducha i ciała stanowią cel wychowania ogólnego. Zapoczątkowany w okresie Odrodzenia ruch...

Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4032

. Międzynarodowa Organizacja Pracy Ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawą. Pakt socjalny...

Motywowanie, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. Cel motywacji •osiągnięcie zachowania podwładnych...

Konstytucja Szwajcarii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1281

, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genewa i Jura tworzą Konfederację Szwajcarską. Artykuł 2 Cel 1. Konfederacja...

Zarządzanie grupami roboczymi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

- przynajmniej 2 osoby, które są połączone wspólnymi więzami, celami… WSPÓŁPRACA POZIOMA - czyli grupy w postaci...