Nauka o organizacji cel - strona 328

Socjalizm i komunizm w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

jako jego główny cel służbę społeczeństwu, zwłaszcza przez rozwijanie i popieranie przyjaźni i braterstwa, pokoju...

Organizacje Europejskie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

oraz dla przyczynienia się do ich postępu gospodarczego i społecznego”. Cel ten ma być osiągany w drodze porozumień...

Personel - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

się opisu pracy. Nadrzędny cel analizy pracy - takie zorganizowanie pracy, aby była ona lżejsza, jakościowo...

Badania marketingowe - rodzaje metod

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1253

na cel badania - Odkrywcze /poszukiwawcze (exploratory research) – służące do wyjaśnienia istoty, zakresu...

Weber-biurokratyczny model organizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

gminne. Wszystkie organizacje duże czy małe (nastawione na zysk) aby osiągnąć swoje cele wykorzystują...

HMS

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1960

. Forma - pierwsze uchwycenie rzeczywistości, cel badania socjologii; to, co nabiera kształtu w procesie...

Metoda Pedo - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

szkolnych. Peto za najważniejszy cel terapii uznał poprawę stanu funkcjonalnego i osiągniecie przez swoich...

Główne cele firmy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

 Główne cele firmy to otrzymanie zysku oraz przetrwanie na rynku.   W początkowym stadium...