Nauka o organizacji cel - strona 325

Wartości człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2688

wszystko, to, co cenne i najważniejsze w życiu człowieka, co jest godne pożądania i stanowi cel ludzkich dążeń...

Psychologia - wykłady i egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Reiner Antoni Dańczyk
 • Psychologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2751

są zachowaniami rozproszonymi. Osobnicy szybko zmieniają cel działania, brak jest w nich podporządkowania jakiemuś...

Ściaga-bank

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

pieniężna realizowana przez NBP - podstaw. cel to walka z inflacją. Wspiera cele polit., jeśli nie ogranicza...

Zarządzanie projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2457

projektowania i prac wdrożeniowych. Cel projektu określa przeznaczenia danego przedsięwzięcia oraz uzasadnia...

Istota zarządzania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

  Organizowanie   Przewodzenie   Kontrolowanie  CELE PLANOWANIE jest to wytyczanie celów organizacji...

Kultura adaptacji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1498

z celami i potrzebami organizacji. Motywacja wewnętrzna jako warunek Motywacja wew. Łączy się bezpośrednio...

Merkantylizm- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

) - twórca nauki o państwie Dzieła: Książę (1532) Idee: System poglądów - makiawelizm. Nadrzędny cel...

Zbiorowość i grupy społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

, organizacja, instytucje) i atuteteliczne (cel sam w sobie, brak celów zewnętrznych) Odniesienie pozytywne...