Nauka o organizacji cel - strona 317

Prawo wyznaniowe UMCS - Państwo świeckie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3983

zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny...

Cywilizacja przemysłowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli pollitycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1673

do dzisiaj przez Spencera, Durkheima czy Webera. SAINT-SIMONE - przyszłość należy do nauki i techniki, na których opierać...

Pitagoreizm - omówienie zagadnienia 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

dla osiągnięcia celu - prowadzenia określonego trybu życia; ten fakt implikuje pewną anonimowość; nauki szkoły...

POLITOLOGIA socjologia - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jakub Potulski
 • Socjologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2646

w społeczeństwie, cel: rozwiązywanie zagadnień zachowania się społeczności, szukanie powiązań między ludzkimi...

Cyberprzestępczość - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Strategią", CEL REGULACJI - w celu ochrony interesu publicznego...

Pojęcie i funkcje prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 833

charakter prawa - wynika z jego funkcji wychowawczej cel - pewien postulowany stan rzeczy...