Nauka o organizacji cel - strona 314

Nowożytność- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
  • Filozofia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

kultury. Galileusz 1564-1642) Nie pytać o istotę nie pytać o cel, tylko badać w jaki sposób zachowuje...

Idee polityczne - opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421

jak cele i zamiary jednostek. Cele grupowe są rezultatem zbieżności celów indywidualnych. Cel wspólnotowy...

Podstawy ochrony zwierząt

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

): Policjant, Upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt...

Podstawy zarządzania - pytania na egzamin

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Joanna Duda
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1757

Scharakteryzuj pojęcia: cel, zadania i misja organizacji. Cel - jest to przyszły, pożądany stan...