Nauka o organizacji cel - strona 280

Geneza państwa, Engels-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

i wyzyskiwanych - różnicowanie się klas Groźba buntu prowadzi do wykształcenia organizacji państwowej mającej...

Psychologia rozwojowa - wykład

 • dr Barbara Piasecka-Janowicz
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3045

dziecka, ale bez przemocy). Żeby wzmocnić rodziców, wg Omera, nie potrzebujemy terapii dzieci. Cele...

Podstawy etyki dziennikarskiej- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Krystyna Czuba
 • Podstawy etyki dziennikarskiej
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1232

i współuczestnictwa w realizacji wspólnych działań: Podział pracy Wspólny cel Opinie innych osób Wiedza na temat...

Etyka dla dziennikarzy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Suder
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

i współuczestnictwa w realizacji wspólnych zadań. Podział pracy Wspólny cel Opinie innych osób wiedza na temat faktów...

Ocenianie pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

, efektach pracy wyrażony w formie ustnej lub pisemnej. Cele oceniania: Organizacyjne - zatrudnienie...