Nauka o organizacji cel - strona 236

Hieronim Morsztyn - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

. Owszem, są one nietrwałe i nie warto się skupiać na nich i uważać za cel swego życia. Natomiast można pogodzić wartości...

Zasoby i ich rola w firmie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

o umiejętności podziału rzadkich dóbr między liczne, wykluczające się cele wskazuje na ważną cechę zasobów...

Modele zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

nie może być tylko jedna przesłanka, np. cel, wartość •Pluralizm zachowań utrudnia tworzenie klimatu organizacyjnego i nie sprzyja...

Moja praca na doktryny

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 5208

-system organizacji pracy szkolnej, którego nazwa wywodzi się od miasta Dalton (USA, stan Massachusetts...

Istota procesu zarządzania - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 763

celami organizacji, proces planowania, zarządzanie strategią i planowanie strategiczne, podejmowanie...

Kolokwium z pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1421

z aksjologią \ (co osiągnąć, jakie są cele), eona WychowanIa w J sposób to osiągnąć, jakie wykorzysta eŻllo...