Nauka o organizacji cel - strona 216

Tworzenie prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

odpowiednich środków prowadzących do wyznaczonych celów Cechy racjonalnego prawotwórstwa: - cele regulacji...

Źródła informacji turystycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1995

można podzielić ze względu na (ratajski 1989) 1. Cel (charakter) i rodzaj uprawianej turystyki 2. Skalę 3. Metodę...

Polityka kulturowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1239

w państwach antagonistycznych. służy celom długofalowym, polega na równoważeniu państwowej propagandy...

Wstęp - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2100

potocznie oznacza scalanie, zespalanie, łączenie się kilku elementów w całość. W nauce ekonomii słowo...

Zarządzanie strategiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 385

przemysłowej przeznaczone do podziału między poszczególne jej części. W ten sposób cele grupy będą mogły...