Nauka o organizacji cel - strona 202

Rodzaje socjalizacji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1918

. Resocjalizacja - cel: przemiana człowieka; wymazanie z jego świadomości dotychczasowych treści i wprowadzenie...

Komisja Edukacji Narodowej

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5544

, unowocześnione programy nauczania, wytyczyła jasno cele wychowania, wprowadziła metody kształcenia oparte...

O doniosłości wychowania szkolnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1834

, przez co wiedzy swojej zawodowej nie powiększysz ani nie wzmocnisz 2) Poznawszy swój cel, rozlicz...

Diagnostyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agnieszka Pawlak
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2926

Diagnostyka psychopedagogiczna – metody diagnostyczne Dr A. Pawlak ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA...

Collegium Nobilium w Warszawie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1281

obywatela”, w której przedstawił cel swojej pracy pedagogicznej. Podstawą wychowania miała być głęboka...

Zarządzanie jako forma kierowania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

. ZARZDZANIE CHARAKTERYZUJE SI: Prawem zarzdzajcego do (wsp)decydowania o misji i celach organizacji dziaania...

System działania - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

będzie realizował swoje cele oraz o przedmiotach z jakimi będzie miał do czynienia (cel - przyszła sytuacja którą...

Nurty, ważne pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

we wszystkich społeczeńśtwach RODZINA: główny cel: prokreacja, socjalizacja również ulega zmianie, dzisiaj- mała, nuklearna...