Nauka o organizacji cel - strona 196

Oświata w Australii- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3143

od 10 roku nauki. Kursy z uzyskaniem Associate Diploma mają na celu dostarczyć studentom kierowniczych...

Metody zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Gaweł
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

przedsiębiorstwa, zamierzeniach kierownictwa oraz o aktualnej i docelowej pozycji przedsiębiorstwa na rynku -cel...

Historia wychowania obronnego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ryszard Bania
 • Teoria wychowania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4732

, sposobem prowadzenia walki, a także wychowaniem żołnierzy na przestrzeni dziejów. Cele: jest to nauka...

Rygoryzm, a odpowiedzialnosc pracy

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

, aby wystarczyło mu to na godne życie. Teraz gdy wydaje się, że cel ten został osiągnięty, pojawił się kolejny...

Rygoryzm a odpowiedzialność pracy

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

, aby wystarczyło mu to na godne życie. Teraz gdy wydaje się, że cel ten został osiągnięty, pojawił się kolejny...

PR a reklama,(sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

wpływu, treści działalności informacyjnej, sfer wpływu po stronie odbiorcow przez które osiągany jest cel...

Koncepcja kapitału intelektualnego,wyklad 4

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • dr Ewa Engelgardt
 • Współczesna rachunowość zarządcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

kilka elementów: -cel strategiczny (główny cel jaki chcemy zrealizować w danym obszarze) -cele szczegółowe...