Narrator - strona 28

note /search

Historia literatury - Dzienniki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

. Czasem funkcję gawędziarza sceduje na narratora opowieści, nigdy jednak nie wyrzeknie się przyrodzonej odwagi...

Józef Bohdan Zaleski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

widziała w Zaleskim romantyka, porównywała go z Mickiewiczem. Tymczasem, Mickiewiczowski poeta-narrator...

Science fiction-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • History american literature
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

a name of a whale Ishmael - a narrator, a sailor - seeks purposes in life and seek meaning of life His...

"Lalka" - streszczenie utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Polska
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1729

. Wokulski kupuje klacz od pośrednika Maruszewicza za 800 rubli. Narrator informuje nas, że naprawdę baronowa...

Metody jakościowe - opis badań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2807

kontekście społ. (rodzina, m-sce pracy, dom, organizacja społeczna) współpraca z `narratorem...

Zygmunt Krasiński - Irydion

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 1799

Cały czas narrator przemawia do Irydiona(choć nie jest powiedziane jego imię ani imię Masynissy): obudziłeś...