Narrator - strona 24

"Pan Tadeusz" - geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1260

ostatniemu z Horeszków. Narrator czuwa jednak, aby moralność w utworze nie ucierpiała przez ten fakt...

Metodyka wychowania fizycznego część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Nieleszczuk
 • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2387

tej nauczyciel jest narratorem, w odróżnieniu od metody ekspresji ruchowej występuje tu jedna fabuła od początku...

Żeromski - Wierna rzeka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

mu głaskać włosy, czoło, twarz i tak - od gestów do gestów - złączyli się pocałunkiem (tzn. wg narratora...

Ujejski - Wybór poezji i prozy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

.. Narrator wszechobecny, ale nieobiektywny. Komentuje opinie magów o Grecji, ponagla gońca, dobre życzy...

Literatura brytyjska

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Sławomir Kozioł
 • Literatura brytyjska i amerykańska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

confession, with the narrator, Amans (the Lover) confessing his sins against love to Genius, Venus's chaplain...