Najwyższa Izba Kontroli - strona 27

Credit-rating

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1995

budżety, raporty Regionalnych Izb Obrachunkowych. raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące gminy, zasady...

Prawo pracy3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

, Najwyższa izba kontroli, Rada nadzorcza przekształcona w towarzystwo. Pracownicy chronieni ze względu...

Encyklopedia rachunkowości - N

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

ubezpieczeń służy skarga do sądu administracyjnego. Cezary Kosikowski NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Funkcjonuje...

Opracowane zagadnienia z polityki społecznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
  • Polityka społeczna
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 7378

...Najwyższy odsetek bezrobotnych zanotowano w 1993 r.- wynosił on 16,4% (biorąc pod uwagę lata 1990-2008). Według najświeższych danych GUS-u stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2008 r. wyniosła przeciętnie w kraju 8,9%. Do województw o najwyższej stopie bezrobocia należały także: ś...