Najwyższa Izba Kontroli - strona 23

Charakterystyka kontroli administracji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

międzynarodowych, prawo obsadzania określonych stanowisk; Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi, co wyraża...

Wykład - prezydent

  • Uniwersytet Warszawski
  • Suwereność RP
Pobrań: 126
Wyświetleń: 567

. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, 10. wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli...

Finanse Publiczne - Segmenty sektora finansów publicznych

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  • Jolanta Ciak
  • Finanse publiczne
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 11788

Pochodzi z wykładów prowadzonych przez dr Jolanta Ciak. Wykłady prowadzone były na studiach magisterskich. Notatka zawiera 29 stron materiału z przedmiotu finanse publiczne i jest zapisana w formacie .doc. Notatka zawiera kompletne definicje, wykresy oraz schematy. Materiał ren będzie idealny do po...

Prawo finansów publicznych - skrypt

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
  • Finanse publiczne
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 3955

PRAWO FINASÓW PUBLICZNYCH Pojęcie środków publicznych. Środkami publicznymi są: Dochody publiczne. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub...