Nadzór bankowy - strona 28

Źródła prawa- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

finansowym, który obejmuje: Nadzór bankowy Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Ustawa określa...

Polityka pieniężna wykład 1

  • dr Michał Pronobis
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4277

nadzór bankowy i tworzy regulacje zapewniające płynność systemu bankowego i bezpieczeństwo zgromadzonych...

Rachunkowość bankowa wykłady

  • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4571

Podstawy prawne a)Ustawa o rachunkowości b) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, ... w sprawie tworzenia rezerw, ... zasad wyceny c) Prawo bankowe d) inne - Prawo czekowe, Prawo wekslowe, Prawo dewizowe, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dy...

Rachunkowość bankowa mgr. K. Delebis-Kwoka

  • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4872

Dokument ma 50 stron i porusza zagadnienia takie jak: podstawy prawne, dokumentacja w rachunkowości bankowej, zasady rachunkowości, rodzaje kont księgowych, konto księgowe a rachunek bankowy, zasady prowadzenia księgowości w bankach, polityka rachunkowości, ustawa o rachunkowości, zasady rachunkowo...

Rachunkowość bankowa - wykłady

  • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2800

Wykłady zawierają: podstawy prawne, zasady rachunkowości, ustawę o rachunkowości, rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, prowadzenie ksiąg rachunkowych, przyjmowanie, rozliczanie depozytów, ewidencja lokat międzybankowych, zasady kredytowania, ewidenc...