Nadzór bankowy - strona 18

Charakterystyka banku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 315

zezwoleń (Komisja Nadzoru Bankowego), te zezwolenia uprawniają bank do wykonywania czynności bankowych...

Test z finansów

 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 3808
Wyświetleń: 7672

, zarządza rezerwami walutowymi kraju, nadzór bankowy. Formalno prawne podejście do kredytu bankowego...

Egzamin - prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3997

techniczne 14. nadzór bankowy w PL jest System nadzoru jest zintegrowany, ale nad różnymi instytucjami...

Instytucje rynku kapitałowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2338

oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 2008 objęła ona również nadzór bankowy oraz nadzór...

Wielkość popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1358

) oraz instytucje nadzoru (bankowego, ubezpieczeniowego, rynku kapitałowego, funduszy emerytalnych) Funkcje systemu...