Moody's - strona 4

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

ratingowych -S&P lub Moody's. Trzy Filary Umowy Bazylejskiej: I: Wymogi minimum kapitałowego II: Proces...

Zarządzanie finansami - struktura kapitałowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

6. Struktura kapitału Każda organizacja gospodarcza działając na określonym rynku do prowadzenia swojej działalności potrzebuje funduszy na realizację celów bieżących i pierwotnych, rys. # Rys. 2. Cel finansowania. Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej jednostki gospodarcze generują koszty...

Kryzysy gospodarcze a finanse państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Moździerz
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2842

...Kryzys gospodarczy to zjawisko ekonomiczne w gospodarce Przyczyn kryzysu upatruje się - w czynnikach zewnętrznych, np. przez błędną politykę finansową, politykę gospodarczą, także przez niewydolność systemu finansowego. Jest to podejście charakterystyczne dla szkoły neoliberalnej, - w sam...

Regulacje spraw finansów publicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Zakres konstytucyjnych regulacji spraw finansów publicznych Konstytucja , w szczególności: Zakazuje zaciąganie zobowiązań [pożyczek, gwarancji, poręczeń] w wyniku których państwowy dług publiczny przekroczyłby 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto; Przyznaje wyłącznie Radzie Ministró...

Wykład - Działalność kredytowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

ocen ratingowych S&P i Fitch AA Aa1 + Aa2 AA AA Moody's - Aa3 ZadłuŜenie długoterminowe Polski...