Monolog - strona 32

Streszczenia tekstów Helen Bee

  • dr Mariola Wasilewska
  • Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 4256

Rozdział pierwszy Helen Bee rdz 4, str. 105 - 117 Skala Apgar - Noworodek otrzymuje 0-2 pkt w każdym z pięciu kryteriów: Częstość akcji serca, Częstość czynności oddechowych Napięcie mięśniowe, Reakcja stóp na dostarczane bodźce, Barwa ciała. Wynik równy lub powyżej 7 mówi, że dziecku nic...

Mistrz manipulacji

Pobrań: 63
Wyświetleń: 1246

i nieodwo alnie. Nast pna godzina up yn a na monologu bieg ego, który – zgodnie z oczekiwaniem Copyright...

Nauki o komunikowaniu - notatki

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Zenon Hanas
  • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2114

”.  monolog wewnętrzny, mówienie do siebie, strojenie min przed lustrem, itp. Znaki są (1) wypracowanymi i (2...