Moment bezwładności - strona 32

Zginanie belek - suplement do wykładu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1946

utwierdzenia belki momentów bezwładności pola przekroju sił wewnętrznych i momentu gnącego w przekroju belki...

Wytrzymałość Materiałów - zadanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

się osią centralną takich osi jest nieskończona ilość 2) MZ = 0 odśrodkowy moment bezwładności Jeśli Jyz...

Ruch precesyjny- wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

masy od osi obrotu, Ia - moment bezwładności względem osi obrotu (A). Wahadło fizyczne da się zastąpić...

Statyka-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1680

, = zC zC ⋅ F gdzie: Jy – geometryczny moment bezwładności względem osi y, usytuowanej na powierzchni...

Kręt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

Pierwsza całka występująca po prawej stronie powyższego równania jest biegunowym momentem bezwładności...

Równanie bryły sztywnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

do tego nieruchomego punktu. Występujące w tych równaniach momenty bezwładności muszą być głównymi momentami...

Zeszyt A1 - ćwiczenia z fizyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2562

• wyznaczenie momentów bezwładności brył sztywnych Literatura [1] Resnick R., Halliday D., Fizyka. wyd. PWN (rok...