Moment bezwładności - strona 30

Zadania z rozwiązaniem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 924

Ćwiczenie 1 i 2 (wykład: 1) Kinematyka punktu Zadanie 1 Wyznaczyć   równanie   toru   punktu,   gdy:   x   =   hcos2ωt,   y   =   hcosωt.   h[m],   ω[1/s]   −  stałe, t[s]  − czas. Ze wzoru trygonometrycznego: cos2 ωt = cos2ωt − sin2ωt z „1  − ki” trygonometrycznej: sin2ωt + cos2ωt = 1  →  sin2ωt =...

Fizyka - egzamin

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 6209

SZTYWNEJ, POJĘCIA MOMENTU SIŁY i MOMENTU BEZWŁADNOŚCI, ZASADA ZACH. KRĘTU I JEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE...

Energia kinetyczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

wszystkie osiowe i dewiacyjne momenty bezwładności. Gdy osie x ′ , y ′, z ′ są głównymi centralnymi osiami...

Ściąga z fizyki

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1820

SZTYWNEJ, POJĘCIA MOMENTU SIŁY i MOMENTU BEZWŁADNOŚCI, ZASADA ZACH. KRĘTU I JEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE...

Wykład (1)

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1477

i – tego członu o masie mi oraz o masowym momencie bezwładności względem środka masy Jsi mają postać: Pi + Ri...

Mimośrodowe rozciąganie - przykład

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

MOMENTY BEZWŁADNOŚCI (w ukł. (yc, zc)) a × (3a ) 3 4a × a 3 + 4a 2 × (3.5 − 0.81) a 2 + + 3a 2 × (1.5...