Moment bezwładności - strona 22

Redukcje grawimetryczne- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
  • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3234

. położenie środka masy i położenie osi głównych momentów bezwładności pozostało niemienione, 4. różne rodzaje...

Kinematyka - ćwiczenia 14

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Kinematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

(a) ma postać gdzie l jest osią obrotu krążka a Il momentem bezwładności krążka względem osi l Odpowiedz...

Rozwiązywanie kratownic płaskich

  • Politechnika Warszawska
  • dr Waldemar Samborski
  • Mechanika techniczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4634

KRYTYCZNE obliczane dla prętów ściskanych, wg wzoru: gdzie: I - moment bezwładności przekroju pręta względem...

Podstawy fizyki - wykład 14

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy fizyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

, promieniach r i R oraz momencie bezwładności J0 względem osi ustawiono na równi o kącie nachylenia α. Na nici...